Co zawiera projekt architektoniczno-budowlany?

Marzenia o własnym domu zaczynają się od wizji, a kończą na jego realizacji. Aby jednak dotrzeć do tego etapu, konieczne jest stworzenie rzetelnego projektu architektoniczno-budowlanego, który uwzględni wszystkie niezbędne aspekty budowy. Projekt taki stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę i jest nieodzownym elementem całego procesu.

Projekt koncepcyjny – pierwszy krok do realizacji wizji

Pierwszym etapem tworzenia projektu architektoniczno-budowlanego jest opracowanie projektu koncepcyjnego. To właśnie na tym etapie architekt wspólnie z inwestorem ustala wygląd przyszłego domu, jego funkcje oraz rozmieszczenie pomieszczeń. Projekt koncepcyjny obejmuje rysunki elewacji, rzuty kondygnacji oraz przekroje budynku. Na podstawie tych materiałów można ocenić, czy dana koncepcja spełnia oczekiwania inwestora oraz czy jest możliwa do zrealizowania w praktyce.

Projekt budowlany – szczegółowe opracowanie techniczne

Kolejnym etapem jest opracowanie projektu budowlanego, który zawiera wszystkie niezbędne informacje techniczne dotyczące konstrukcji budynku, jego instalacji oraz wykończenia. Projekt architektoniczno-budowlany składa się z kilku części, takich jak projekt architektoniczny, konstrukcyjny, instalacyjny oraz zagospodarowania terenu.

Projekt architektoniczny to szczegółowe opracowanie, które uwzględnia wymiary i rozmieszczenie poszczególnych elementów budynku. Zawiera on rzuty kondygnacji, elewacje oraz przekroje budynku, a także opis techniczny, w którym znajdują się informacje na temat materiałów użytych do budowy oraz sposobu wykonania poszczególnych elementów.

Projekt konstrukcyjny to dokumentacja techniczna dotycząca konstrukcji nośnych budynku. Obejmuje ona rysunki i obliczenia statyczne oraz opis techniczny, w którym znajdują się informacje na temat materiałów konstrukcyjnych oraz sposobu wykonania poszczególnych elementów.